Pokračujte dolů

 

 

Již 18 let vám pomáháme zavádět systémy managementu a školíme vaše zaměstnance.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Naše služby

Interní audity

Poskytneme vám „pohled z venku“ a odborné posouzení týkající se vašeho firemního prostředí, dokumentace, procesních uspořádání, aspektů, dopadů, rizik, požadavků, kritických bodů apod. Poté vám připravíme konkrétní doporučení.

Implementace systémů

Pomůžeme vám zavést systémy managementu v souladu s prostředím vaší organizace. Postaráme se o pravidelnou aktualizaci a pomoc při neustálém zlepšování. S námi máte  jistotu, že splňujete nejnovější legislativní a normativní požadavky.

Odborná školení

Vyškolíme vaše zaměstnance, management či interní auditory. Všichni naši profesionálové, kteří vedou odborná školení, mají vlastní praktické zkušenosti z provozů a oborů, které školí. To znamená pro účastníky reálný přínos.

Pomoc při certifikaci

Připravíme vás na certifikaci a můžete se spolehnout na naši aktivní účast na certifikačním, dozorovém a recertifikačním auditu.

Analýzy

V případě, že ještě nemáte zavedené systémy managementu, rádi Vám poskytneme odborné posouzení stávajícího stavu vaší organizace, analýzu rizik, rozdílovou analýzu apod.

Pohotové konzultace

Jsme připraveni vám poradit či zodpovědět jakékoli dotazy, ať  už telefonicky, e-mailem nebo přímo u vás v organizaci.

 

Všichni naši odborníci mají praktické zkušenosti

z reálných provozů.

Specializace

ODBORNĚ ŠKOLÍME

 • Interní auditor ISO 9001, 14001, 27001, 50001, 45001, IATF 16949,
 • Interní auditor  IMS (ISO 9001 a 14001),
 • Interní auditor IMS (ISO 9001, 14001 a 45001),
 • Manažer kvality ISO 9001, 14001, 45001,
 • Manažer metrologie,
 • Six sigma,
 • 5S,
 • MSA – analýza systému měření,
 • SPS – statistická regulace procesu,
 • G-8D report a metodika řešení problémů,
 • FMEA – analýza možných vad a následků,
 • APQP – moderní plánování kvality produktu a plán řízení,
 • Principy „LEAN PRODUCTION“ metody zvyšování produktivity výroby,
 • TPM – soubor aktivit vedoucích k provozování a udržení strojního parku v optimálních podmínkách.

IMPLEMENTUJEME

 • ISO 9001 – Systém managementu kvality,
 • ISO 14001 – Systém environmentálního managementu,
 • ISO 45001 – Systém managementu BOZP,
 • ISO/IEC 27001 – Systém managementu bezpečnosti informací,
 • ISO 15189 – Systém managementu kvality ve zdrav. laboratořích,
 • ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií,
 • FSC – Zpracovatelský řetězec dřeva,
 • IATF 16949 – Systém managementu kvality dodavatelů do automobilového průmyslu.

Reference

CENTRAL STICKS s.r.o.

Se společností B trade Czech spolupracujeme již od roku 2015, kdy jsme firmu oslovili se žádostí o poradenství v zavedení systému OHSAS 18001. Implementace i certifikace systému OHSAS proběhla úspěšně.

Na základě výborné spolupráce s pány z B trade, kdy nám při návštěvách na příkladech vždy objasní požadavky norem a pomohou je doplnit do naší dokumentace, jsme zvládli implementovat a certifikovat také normu ISO 50001 Management hospodaření s energií a v neposlední řadě, jsme doplnili normy ISO 9001 a ISO 14001 o požadavky nových verzí.

Spolupráce je na vysoké úrovni, vždy se včas dohodneme na termínech konzultací, školení i auditech.

Ing. Romana Ducháčová, QES manager

 

 

CzechFibre, spol. s r.o

Společnost B trade Czech pomohla našim společnostem s nastavením kontrolních mechanizmů a celkového systému kvality nejen pro účely úspěšné certifikace, ale také s cílem vytvoření systému, který dokáže reagovat na nové úkoly, které profesní život přináší. Oceňujeme pravidelné kontroly a podle potřeby i odbornou pomoc, která pomáhá řešit problémy a udržovat náš systém kvality na vysoké úrovni.

Ing. Miroslav Huňáček, prokurista

 

 

Písmeno B v názvu firmy ukrývá číslici dvě.

Dvojka symbolizuje partnerství a přátelství,

na nichž stavíme svoje hodnoty.

O nás

Kdo jsme my

Jsme poradenská společnost zaměřená na poskytování komplexních služeb při přípravě, certifikaci, udržování, interním auditování a neustálém zlepšování systémů managementu. Působíme na celém území České republiky a na Slovensku. Ve společnosti působí odborníci s technickým i humanitním vzděláním, držitelé příslušných osvědčení k odborným činnostem, kteří mají dlouholetou praxi v manažerských funkcích ve velkých organizacích. 

Kdo jsou naši klienti

Naše služby jsou přínosné pro firmy a organizace, které se chtějí rozvíjet, zefektivňovat svůj chod a chtějí mít jistotu, že jejich činnost splňuje nejaktuálnější zákonné a normativní požadavky. Dodnes spolupracujeme se společnostmi, které před lety začínaly se čtyřmi zaměstnanci a dnes jich čítají na tři sta. Vážíme si dlouholetých vztahů a nevyměnili bychom je za vidinu většího zisku. Jsme hrdí na to, že můžeme říci, že s námi firmy rostou!

Založení

Založení společnosti se datuje do roku 2002. Zakladatelé Mgr. Ing. Richard Brock a Ing. Zdeněk Weisheitel, oba tehdy již s téměř 10 lety praxe v oboru, chtěli vytvořit značku, která bude dlouhodobým stabilním pilířem pro firmy a ponese hodnoty, které vyznávali – preciznost, provázanost a především přátelství. Právě přátelství je základním kamenem, na kterém je vystavěna celá společnost. Všichni spolupracovníci se navzájem dobře znají, dokážou se vzájemně podpořit a zastoupit.

Rozvoj firmy plynul souběžně s tím, jak na trh přicházely nové normy a zákonné požadavky. Začínalo se normou ISO 9001, v letech 2005 a 2006 postupně přibyly normy ISO 14001 a OHSAS 18001. Od roku 2010 do portfolia přibyl i obor Automotive  a norma IATF 16949 (dříve ISO/TS 16949), která klade na auditory a školitele jedny z nejpřísnějších podmínek na praxi v oboru, a to v délce alespoň 10 let. I tyto podmínky B trade hravě zvládá, jelikož její externí poradci, specializující se na tuto normu, mají 20 a více let praxe.

Všichni spolupracovníci společnosti pracují v oborech, které se týkají norem, na něž se specializují. Z reálné praxe pak čerpají při své práci.

Zašlete nám poptávku emailem.

Kontakt

B trade Czech s.r.o.
Bělohorská 27/266
169 00 Praha 6
IČ: 47052252

 

Infolinka:
Tel.: +420 777 774 535
E-mail: asistentka@btrade.cz