Certifikační orgány

Výběr certifikační autority určuje vždy klient. Naše společnost má velmi dobré zkušenosti s těmito certifikačními orgány:

URS Czech, s.r.o.


BVC


Qualiform


EURO CERT CZ


CQS


SGS


 

B trade Czech s.r.o.
je poradenská společnost zaměřená především na poskytování komplexních služeb při přípravě, certifikaci, udržování, interním auditování a neustálém zlepšování systémů managementu kvality, enviromentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu bezpečnosti informací, společenské odpovědnosti, HACPP, systému informační technologie – managementu služeb apod.


Svoji činnost firma vyvíjí na celém území České republiky a dále na Slovensku a v Srbsku. Ve společnosti působí odborníci s technickým i humanitním vzděláním, držitelé příslušných osvědčení k odborným činnostem, kteří mají dlouholetou praxi v manažerských funkcích ve velkých organizacích.

Společnost si v případě potřeby zajišťuje další specialisty podle konkrétního oboru klienta.
B trade Czech s.r.o.
Bělohorská 27/266
169 00 Praha 6

 
OR: MS Praha/C/14584/16.11.1992
IČ: 47052252
   
fax: +420 272 658 477
www: www.btrade.cz
   

Kontaktní osoby:

 

Mgr. Ing. Richard Brock

e-mail: brock@btrade.cz
telefon: +420 724 600 207
   

Ing. Zdeněk Weisheitel

e-mail: weisheitel@btrade.cz
telefon: +420 724 600 201
   

Ing. Vladimír Skácel

externí konzultant na základě rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb
e-mail: skacel@btrade.cz
telefon: +420 607 112 882
   

Jaromír Tvrzník

externí konzultant na základě rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb
e-mail: jtvrznik@btrade.cz
telefon: +420 604 281 347
   

Radek Procházka

externí konzultant na základě rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb
e-mail: prochazka@btrade.cz
telefon: +420 602 203 270
   

Jiří Chýle

externí konzultant na základě rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb
e-mail: chyle@btrade.cz
telefon: +420 731 464 449

 

ludek monhart © 2005

J.K.R. spol. s r.o.